Język czeski

Język czeski

 

Oferujemy tłumaczenia z języka czeskiego na polski oraz z polskiego na czeski. Język czeski - należący do grupy języków zachodniosłowiańskich, najbliżej jest spokrewniony z językami słowackim oraz polskim. O ile podstawy gramatyki języka czeskiego są podobne do gramatyki języka polskiego, to w przypadku składni można mówić o podobieństwie do języka niemieckiego. Wiele słów w języku polskim i czeskim wydaje się być podobnych, lecz czasami jest to podobieństwo pozorne (np. miesiąc Květen, brzmiący jak polski kwiecień, oznacza maj). Dodatkowo Polacy w kontakcie z Czechami muszą szczególnie uważać na niektóre polskie wyrazy, które w języku czeskim mają znaczenie wulgarne.

Przygotujemy dla Państwa tłumaczenie tekstów ogólnych oraz specjalistycznych o różnych zakresach tematycznych. Listę branż, dla których wykonujemy tłumaczenia, można sprawdzić na podstronie Branże.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli chcą Państwo poznać koszt oraz termin realizacji konkretnego tłumaczenia, prosimy o:

Zapraszamy!