Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa stosowana przez naszą agencję ma na celu pełną ochronę danych oraz treści przekazywanych przez naszych Klientów.

Poufność informacji

Nasza agencja bezwzględnie przestrzega zasad związanych z ochroną danych. Przekazane nam dane i dokumenty są traktowane jako poufne. Wszyscy nasi współpracownicy są pisemnie zobowiązani do przestrzegania zasad zachowania poufności.

Bezpieczeństwo danych

Infrastruktura agencji jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Wewnętrzne procedury agencji obejmują także kopie bezpieczeństwa danych na wypadek zdarzeń losowych.

Polisa ubezpieczeniowa

Oprócz procedur jakościowych stanowiących gwarancję wysokiego poziomu naszych usług oraz procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych, profesjonalna agencja tłumaczeń nie może obyć się bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ta polisa stanowi kolejną gwarancję rzetelności i odpowiedzialności naszej agencji.

Dzięki tym zabiegom i procedurom nasza agencja może zaoferować Państwu sprawdzone i wiarygodne usługi.