Metodyka realizacji zleceń

Nasza agencja pracuje zgodnie z wewnętrznymi procedurami, których celem jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Realizacja zleceń

Standardowy proces realizacji zlecenia usługi tłumaczeniowej wraz ze składem DTP obejmuje następujące etapy:

 • 1. Przyjęcie zlecenia
 • 2. Odbiór materiałów
 • 3. Potwierdzenie Klientowi przyjęcia zlecenia
 • 4. Tłumaczenie
 • 5. Weryfikacja - korekta i porównanie z oryginałem
 • 6. Kontrola końcowa przed wysyłką
 • 7. Dostarczenie tłumaczenia do Klienta
 • 8. Weryfikacja przez Klienta
 • 9. Wprowadzenie zmian wynikających z preferencji Klienta
 • 10. Skład DTP
 • 11. Kontrola końcowa przed wysyłką
 • 12. Dostarczenie składu DTP do Klienta
 • 13. Weryfikacja przez Klienta
 • 14. Wprowadzenie zmian wynikających z preferencji Klienta
 • 15. Dostarczenie ostatecznej wersji do Klienta